WELKOM

Druk op 1 van de bloemen om de bloeizone te bekijken
WELKOM

Beweeg met je muis over de bloemetjes om de bloeizones te bekijken & lees meer

WAT ZIJN BLOEIZONES?

Wat zijn Bloeizones?

Vanuit Bloeizone Wolwêze Sint Nyk verteld Daan Bultje (HANNN) over wat een Bloeizone is. In de provincie Fryslân willen steeds meer dorpen en wijken een Bloeizone worden. Een Bloeizone is een gebied waar inwoners samen zorgen voor een omgeving waar mensen langer in goede gezondheid kunnen blijven wonen. Waarbij gezondheid meer is dan de af- of aanwezigheid van ziekte. Bloeizones dragen bij aan Positieve Gezondheid: het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren. 

NIEUWS

Voeding verbindt

Voor het programma 'Voeding Verbindt' hebben de deelnemers van bloeizone...

Lees meer

Bloeizone Fryslân Estafette

Dankzij de jubileumactie van stichting De Friesland wordt er een Bloeizone Fryslân...

Lees meer

Succesverhaal bloeizone Wergea

Nadat Pleatslik Belang in 2020 is overgegaan in de Stichting...

Lees meer

HOE DAN?

Bloeizones in Fryslân putten inspiratie uit verschillende plekken in de wereld waar min of meer per ongeluk de perfecte omstandigheden ontstaan zijn om gezond ouder te worden. Op deze plekken spelen zaken als gezonde voeding en een actieve leefstijl een belangrijke rol. Maar ook essentieel zijn sociale aspecten zoals het actief onderdeel uitmaken van een gemeenschap en zingeving. Inwoners in de Friese Bloeizones werken tegelijkertijd aan meerdere thema’s (zie hieronder). Ieder dorp en iedere wijk kan een Bloeizone worden, wanneer het lukt om een harde kern van verschillende initiatiefnemers te vormen en activiteiten te ontwikkelen op meerdere thema’s die bijdragen aan een gezonde leefomgeving. Een Bloeizone is nooit echt af. En een Bloeizone is nooit alleen, want het maakt onderdeel uit van een beweging, waar men van elkaar kan leren…

Lees meer

THEMA'S

Inwoners in de Friese Bloeizones
werken tegelijkertijd aan meerdere van
de volgende thema’s:

Burgerschap

De basis van iedere Bloeizone is een actieve groepinwoners die zelf aan de slag willen met de leefbaarheid in het dorp. Hoe groter het draagvlak, hoe groter de kans dat een mooie set aan gezonde activiteiten tot stand komt.

Bereikbaar Groen

Aanwezigheid van groen, bomen, struiken, velden etc. in de openbare ruimte heeft een positieve invloed op mens, natuur en ruimte. Waarbij het goed is dat dit groen ook altijd binnen handbereik is. Dus dat het ook in een dorp of wijk aanwezig is en niet alleen in een bos 10km verderop. Er kan altijd meer groen bij. Veel Bloeizones werken aan initiatieven zoals dorpstuinen of een plukroute van fruitbomen door dorp of wijk.

Actief Ontspannen

Het zou goed zijn als ieder mens elke dag minimaal een half uur per dag in beweging komt en de hartslag omhoog brengt. Dit kan door middel van sport, maar ook door te werken in de tuin of te gaan wandelen met de hond. Het helpt als actief ontspannen onderdeel is van een dagelijkse routine. In veel Bloeizones ontstaan beweeggroepen en andere laagdrempelige beweegactiviteiten.

Gezonde Mobiliteit

Mobiliteit bepaalt hoe groot je leefwereld is. Zo lang mensen auto kunnen rijden, toegang hebben tot openbaar vervoer of een eind kunnen fietsen, ervaren zij grip op het eigen leven. Maar als dit wegvalt ligt isolatie en eenzaamheid op de loer. Daarom wordt in veel Bloeizones ook gekeken naar manieren om met het dorp of te wijk bij te dragen aan mobiliteit.

Gezond Wonen

De meeste mensen blijven het liefst zo lang mogelijk in hun vertrouwde leefomgeving wonen. Maar dan is het wel goed om op tijd na te denken over de inrichting van het huis: kan ik hier nog twintig jaar wonen, of zijn aanpassingen nodig? En minstens zo belangrijk is het sociale netwerk. Zijn er mensen in mijn omgeving op wie ik een beroep kan doen om bijvoorbeeld boodschappen te doen, als ik dat even niet meer kan? Dat vraagt een eigen strategie, maar daar kunnen initiatieven in Bloeizones ook bij helpen.

Gezonde Voeding

Eet gevarieerd en met mate. Dat is gemakkelijk gezegd, maar niet altijd eenvoudig. Want de ervaring leert dat de omgeving in belangrijke mate bepalend is voor eetgedrag. In een aantal Bloeizones wordt er gekeken of gezondere keuzes vanzelfsprekender en makkelijker gemaakt kunnen worden. Soms wordt een kookboek gemaakt met favoriete lokale ingrediënten en gerechten. En er ontstaan ook gezamenlijke eet-momenten, die bijdragen aan ontmoeting.

Gezonde Financiën

Mensen die leven met geldzorgen, schulden of armoede hebben vaak te maken met chronische stress, een ongezonde leefstijl en chronische ziekten. Er heerst een grote taboe op geldproblemen. Doordat dit onderwerp lang onbesproken blijft, lopen geldproblemen op waardoor het lastiger is ze op te lossen. Bloeizones kunnen helpen het gesprek aan te gaan en lokaal hulp te organiseren.