Aldeboarn

Foto: WM-fotografen

Vanuit het dorp betekent dit samenwerken aan de leefbaarheid van Aldeboarn. Dit doen we met verschillende groepen aan diverse onderwerpen die leiden tot de verbetering van de leefbaarheid in Aldeboarn. Door ons eerder al te verenigen in de DOM (dorpsontwikkelmethode), onder de titel Meidwaan yn Boarn, zijn we een nieuwe weg ingeslagen als dorp om gezamenlijk problemen het hoofd te bieden en daarmee oplossingen te creëren. Vaak ontstaan er onverwachte en verrassende kruisbestuivingen, en daar mee nieuwe kansen.

De sluiting van de winkel in het dorp gaf nogal wat reuring, de winkel wordt niet alleen als winkel gemist, maar ook als sociale ontmoetingsplek. We wilden als dorp natuurlijk die faciliteit van de winkel heel graag behouden. Dit bleek echter financieel lastig (zo niet onhaalbaar) de supermarkt in de vorm zoals die er was voort te zetten. Daarom is er gezocht naar nieuwe (maar wel elders al beproefde) concepten. We richten ons hierbij nadrukkelijk op de sociale component. Hierdoor komt er voor met name de ouderen maar ook de andere bewoners een voorziening voor ontmoeten, het organiseren van sociale activiteiten, en een winkelvoorziening (met bijv. streekproducten, verse groente, eieren, (diepvries)vlees van boeren/tuinders in de omgeving), bundeling van andere ondernemers en vrijwilligers. Je kunt hier denken aan het houden van een lokale markt met lokale producten. Maar ook samen eten, een keer per week een maaltijd bereid van verse producten uit de winkel die niet tijdig verkocht zijn. Een koppeling met de buurtkok en/of de voedselbank behoort natuurlijk ook tot de mogelijkheden. Al deze ideeën maken deel uit van een onderzoek uit naam van de ondernemersvereniging, als ook het draagvlak en de draagkracht in het dorp. Ook willen we alle koppelkansen in kaart brengen; daarnaast is er de uitdaging een goede locatie voor deze activiteiten te vinden en te realiseren. Dit bracht ons op het pad van de bloeizone….

Wat gebeurt er op het gebied van ‘Actief Burgerschap’?

Het dorp kent naast een rijke historie een rijk en bloeiend verenigingsleven. Of het nu op sportief gebied is, een denksport of een maatschappelijk thema, in Aldeboarn bestaat het. Verreweg het meest bekend staat Aldeboarn om de jaarlijkse Gondelvaart. Dit jaarlijkse festival kent traditiegetrouw 10.000 bezoekers.

De uitdagingen voor de toekomst voor dit dorp zijn dat er weinig beweging zit in een beschermd dorpsgezicht en dat hedendaagse ontwikkelingen soms op problemen stuiten zoals gebrek aan parkeerruimte, tekort aan nieuwe woningen, vertrek van detailhandel, veenweideproblematiek. De voorzieningen staan, zoals in bijna overal op het platteland, onder druk.

Maar Aldeboarn kenmerkt zich door een grote saamhorigheid en daadkracht om de schouders er onder te zetten. In reactie op de vraag naar draagvlak voor een (buurt)winkel bleek dat er meer dan 80 vrijwilligers zijn die willen werken aan het behoud/terug laten keren van een winkel 2.0.

Wat gebeurt er op het gebied van ‘Bereikbaar Groen’?

Op zich ligt Aldeboarn in het midden van groene weide met bereikbaarheid van natuur en de Deelen. Maar binnen het dorp zijn weinig uitdagende wandelroutes en de sluiting van de middelste brug binnen het dorp heeft en geheel nieuwe aanrijdroute van auto’s op de been gebracht. Het dorp heeft 3 aanrijdroutes vanaf de provinciale weg N342. De eerste (vanuit Akkrum) is nu alleen voor inwoners en bezorgers die wonen in Aldeboarn-Zuid. Dat geldt ook voor de middelste route. De laatste is die om de haven heen. Het merendeel van de auto’s van inwoners van Aldeboarn-Noord komen hierlangs. De weg is veel drukker geworden. Voorheen werd de weg meer bewandeld maar het is nu opzij springen voor de auto’s. Daarnaast is het hekwerk van de passantehaven een doorn in het oog. Om de biodiversiteit op te krikken willen we graag een wandelpad daar creëren met langs het hekwerk struiken en bomen geplaatst. Dit biedt ook weer een mogelijkheid om het wandelpad verder op te krikken en dan te koppelen aan een wandelnetwerk in de natuur van Aldeboarn Noord op weg naar de Botmar.

Daarnaast willen we kijken of we aan kunnen haken bij het plan van Volker Wessels om verspreid over Nederland Tiny Forest aan te leggen in een sponsorovereenkomst met IVN-natuureducatie. Aldeboarn heeft een IVN-tuin.

Wat gebeurt er op het gebied van ‘Actief Ontspannen’?

Verder hebben de inwoners van Aldeboarn meegedacht en in de speeltuin zou het op prijs worden gesteld voor de mogelijkheid om hier kleinschalig te kunnen ontspannen door het toevoegen van fitnessapparatuur. Dan kunnen de ouders terwijl de kinderen aan het spelen zijn aan hun conditie werken.
Een hondenontmoetingsplek behoort ook tot de wensen. Een mogelijk plek wordt nu bekeken om te kijken of dit te realiseren valt.

Wat gebeurt er op het gebied van ‘Gezonde Mobiliteit’?

Een tijdelijke pop-up (buurt)winkel gaat komen op een plek waar de ouderen die wonen in het dorp makkelijk naar toe kunnen lopen of fietsen. In de tussentijd gaat het UVV (unie van Vrijwilligers) kijken bij de buren (Grou) of hun project Grou Mobyl! ook te realiseren valt binnen Aldeboarn. Hierbij wordt een auto in gezet om ouderen te rijden naar huisarts/apotheek of winkel in Akkrum. Dan is er nog een koppelkans met behulp van de EKA (EnergiecooperatieAldeboarn) voor een eventuele deelauto. Als dat niet kan dan wordt er gedacht om iPad te gaan inzetten met jeugd erbij die de ouderen (als ze dit willen) helpen om online te boodschappen te bestellen.

Wat gebeurt er op het gebied van ‘Gezonde Voeding’?

In het proces van de buurtwinkel en het opzetten van een coöperatie daartoe kijken we naar de sociale component. Hierdoor komt er voor met name de ouderen maar ook de andere bewoners een voorziening voor ontmoeten, het organiseren van sociale activiteiten, en een winkelvoorziening (met bijv. streekproducten, verse groente, eieren, (diepvries)vlees van boeren/tuinders in de omgeving), bundeling van andere ondernemers en vrijwilligers. Je kunt hier denken aan het houden van een lokale markt met lokale producten. Maar ook samen eten, een keer per week een maaltijd bereid van verse producten uit de winkel die niet tijdig verkocht zijn. Een koppeling met de buurtkok en/of de voedselbank behoort natuurlijk ook tot de mogelijkheden.

Meer weten?

Mail naar meidwaanynboarn@aldeboarn.frl voor meer informatie en/of vragen.