Appelscha

In 2021 is tijdens een leden bijeenkomst een voordracht gehouden over Bloeizone Bakkeveen. Daaruit is een werkgroep ontstaan die zijn schouders heeft gezet onder het ontstaan van Bloeizone Appelscha. Dat heeft geresulteerd in de eerste, succesvolle fittest dag (30 mensen, volgeboekt). Een goede eerste stap dus! 10 december 2022 is de volgende fittest dag.

Wat gebeurt er op het gebied van ‘Actief Burgerschap’?

De fittesten zijn het begin van Actief Burgerschap, door gezond voedsel te stimuleren en door een wandelclub te starten om het meer bewegen in gang te zetten. En van daaruit het sociale leven te vergroten, mensen een doel te geven en om bijvoorbeeld biodiversiteit toe te passen in de naaste omgeving van de mensen.

Wat gebeurt er op het gebied van ‘Bereikbaar Groen’?

Appelscha kent al een rijke natuur, maar nog onvoldoende in het dorp zelf. Binnen het Bloeizone project wil Plaatselijk Belang al het gras omvormen naar biodiversiteit onder de noemer: Bloemendorp Appelscha.

Wat gebeurt er op het gebied van ‘Actief Ontspannen’?

Er zijn op dit moment twee wandelgroepen. Plus een aantal individuele lopers. Vanuit de fittesten willen we stimuleren dat mensen elke dag een half uur gaan wandelen.

Wat gebeurt er op het gebied van ‘Gezonde Mobiliteit’?

Er is een ‘Help je maatje’ project. Die zorgen voor vervoer voor mensen die dit nodig hebben.

Wat gebeurt er op het gebied van ‘Gezonde Voeding’?

Gezonde voeding is onderdeel van de adviezen tijdens de fittesten. Maar ook om mensen die zich bezighouden met voeding te betrekken bij de Bloeizone en de uitgangspunten.

Wat gebeurt er op het gebied van ‘Gezonde Financiën’?

Lokaal in bloeizone Appelscha gebeurt er (nog) niets op dit gebied, maar de gemeente Ooststellingwerf heeft een project die armoede te lijf gaat.

Meer weten?

Mail dan naar info@bloeizoneappelscha.nl of neem een kijkje op de website.