Bakkeveen

Bakkeveen is een prachtig dorp waar mensen samen willen werken aan een lang, gezond en gelukkig leven voor alle dorpsbewoners. Voeding en beweging zijn hierin belangrijke onderwerpen, maar ook ontspanning, sociale contacten en zingeving. Vanuit het dorp worden hiervoor verschillende activiteiten en voorlichtingen georganiseerd. Bakkeveen gaat samen voor meer gezonde jaren!

Bakkeveen voorbeelddorp Bloeizone Fryslân

Bloeizone Fryslân, een beweging met dezelfde doelstelling als bloeizone Bakkeveen maar dan voor heel Friesland. Dorpen en wijken worden gestimuleerd om hier gezamenlijk invulling aan te geven. Bloeizone Bakkeveen wordt gezien als een voorbeeld dorp omdat zij al een aantal jaren actief zijn als bloeizone.

Wat te doen?

Voor de periode 2019-2029 wordt er gewerkt aan het bewustmaken en het werken aan een gezonde leefstijl voor de inwoners van Bakkeveen. Hiervoor zijn verschillende werkgroepen opgericht. Deze werkgroepen organiseren activiteiten, workshops en voorlichtingen voor het hele dorp. Dit betekent dat er voor jong en oud aandacht is voor: goed slapen, voldoende beweging, gezonde voeding, mogelijkheden voor zingeving, ontspanning, wonen in een prettige leefomgeving en mogelijkheden voor sociaal contact.

Meer weten?

Mail dan naar bloeizone@bakkeveen.nl of kijk op de website.