Haulerwijk

Haulerwijk is een levendig dorp met ongeveer 3.500 inwoners en een rijke geschiedenis. Vroeger was het een veenkoloniedorp en dat is nog steeds zichtbaar aan de Haulerwijkstervaart en de Elleboogsvaart.

Haulerwijk is aangemerkt als Bloeizone, omdat het dorp zich enerzijds kenmerkt door een relatief laag gemiddeld inkomen, maar anderzijds als een dorp met zeer actieve en betrokken inwoners waar de ‘mienskip’ nog echt iets betekent. Haulerwijk kent dan ook een zeer rijk verenigingsleven.

De afgelopen jaren is middels het project “Het Betrokken Dorp” het dorp in samenwerking met de gemeente Ooststellingwerf volop aan de slag gegaan met verbetering van de sociale samenhang, leefbaarheid, veiligheid en onderlinge verstandhouding tussen jeugd en volwassenen in het dorp. Mede op basis van dit project zijn binnen Haulerwijk de afgelopen jaren de nodige initiatieven ontwikkeld waarbij samenwerking een belangrijke basis is. Mooie voorbeelden hiervan zijn het Sportplatform Haulerwijk die in 2015 van start is gegaan en de Welzijnscommissie met daaronder initiatieven als de Jongeren Organisatie Haulerwijk, de Buurthaven en de Dorpstuin. Genoemde initiatieven hebben geleid tot de nodige activiteiten die een flinke bijdrage hebben geleverd aan de leefbaarheid en sociale samenhang binnen het dorp. Uitgangspunt is dat de Bloeizone vanuit de bestaande structuren en activiteiten binnen het dorp wordt opgepakt en uitgewerkt.

De Bloeizone wordt gedragen door het opdrachtgeverschap vanuit Plaatselijk Belang en het commitment van onder ander Huisartsenpraktijk ‘De Kern’, de Welzijnscommissie en het Sportplatform Haulerwijk.

Wat gebeurt er op het gebied van ‘Actief Burgerschap’?

Uitgangspunt van de Bloeizone Haulerwijk is dat activiteiten vanuit de bestaande structuren binnen het dorp worden opgepakt en uitgewerkt. Hiervoor wordt in eerste instantie een Sociale Kaart ontwikkeld. Middels deze kaart vinden dorpsbewoners informatie over het aanbod van diensten, producten en initiatieven op het vlak van gezondheid en welzijn.

Wat gebeurt er op het gebied van ‘Actief Ontspannen’?

Middels de Bloeizone worden de initiatieven die de afgelopen jaren op het vlak van welzijn en sport zijn opgestart verstevigd en bestendigd.

Binnen de verschillende verenigingen en commissies moet gezondheid en welzijn een pijler gaan worden. Het is aan de verschillende commissies en verenigingen om daarvoor met plannen te komen. De werkgroep Bloeizone gaat hierin de rol van verbinder vervullen en de grote lijn bewaken.  Ook gaat zij bepalen welke initiatieven voor financiële ondersteuning in aanmerking komen.

Wat gebeurt er op het gebied van ‘Gezonde Voeding’?

Middels de Bloeizone worden de initiatieven die de afgelopen jaren op het vlak van welzijn en sport zijn opgestart verstevigd en bestendigd. Binnen de verschillende verenigingen en commissies moet gezondheid en welzijn een pijler gaan worden. Het is aan de verschillende commissies en verenigingen om daarvoor met plannen te komen. De werkgroep Bloeizone gaat hierin de rol van verbinder vervullen en de grote lijn bewaken. Te denken valt bijvoorbeeld aan het verder onder de aandacht brengen van de Pluktuin, ondersteuning bieden bij het organiseren van workshops over gezonde voeding of de organisatie van een ‘Gezonde markt’.

Meer weten?

Neem een kijkje op de website, volg de facebookpagina of mail naar ronald.devries@hotmail.nl