Himsterhout

Het Himsterhout is één van de jongste nieuwbouwwijken van Drachten. De wijk is gelegen naast de wijken de Morra, de Trisken en de Drait aan de zuidwestkant van Drachten. Het Himsterhout telt 1.900 inwoners in 2019, waarvan de grootste groep tussen de 45 en 65 jaar oud is.

In het Himsterhout heeft de wijkraad gekozen om met name aandacht te geven aan natuurlijk bewegen in deze woonwijk, nog voordat de term bloeizone bestond. Zo is er in 2017 een jeu de boules baan aangelegd, die beheerd en verzorgd wordt door de bewoners zelf.

Centraal in de wijk is een speelveld waarop in 2005 een kunstobject geplaats, te weten “Open Huis. De kunstenaar heeft getracht om dit kunstwerk een ontmoetingsplaats voor de wijkbewoners te laten zijn. De wijkraad heeft deze gedachte meegenomen wil dit speelveld laten fungeren als speelplaats, maar ook als ontmoetingsplek. In 2019 is er een multifunctioneel sportnet geplaatst. Dit net kan gebruikt worden voor onder andere volleybal en badminton, maar ook voor andere sporten. In 2021 is in het kunstwerk een pannakooi gemaakt, zonder afbreuk te doen aan het kunstwerk. In 2022 is er nog een kabelbaan en een tafeltennistafel geplaatst.

Op de planning staan nog een wandelroute door de wijk en de aanleg van een pluktuin. Bij beide onderdelen is het de bedoeling dat wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten, waarbij het onderhoud en beheer ook voor een deel bij de bewoners moet komen te liggen.

Een ander idee is om het afvalwater van de wijk te laten onderzoeken op (resten van) geneesmiddelen.

De wijkraad heeft regulier overleg met het Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN), gemeente Smallingerland, Sportbedrijf Drachten, huisartsenpraktijk in de wijk en andere wijkraden.

Wat gebeurt er op het gebied van ‘Burgerschap’?

Voor zover bij de wijkraad bekend is de wijkraad zelf de enige georganiseerde groep die zich met burgerschap bezighoudt.

Wat gebeurt er op het gebied van ‘Bereikbaar Groen’?

Het Himsterhout kenmerkt zich al door veel groen, bomen en velden. Zo is er ook een eigen strandje in de wijk, waar je kunt zwemmen. Daarnaast zijn er plannen om een pluktuin te realiseren.

   

Wat gebeurt er op het gebied van ‘Actief Ontspannen’?

Er zijn diverse laagdrempelige beweegactiviteiten:

– Diverse decentrale speeltuinen
– Jeu de boule baan
– Geasfalteerde baan van 400 meter die bijvoorbeeld voor hardlopen en skeeleren gebruikt kan worden
– Pannakooi
– Basketbalveld
– Het in de wijk centrale speelveld met daarop een voetbalveld, tafeltennistafel, pannakooi en een kabelbaan
– Diverse wandelpaden en aansluiting op knooppuntenroute
– Diverse fietspaden en mountenbikepaden met aansluiting op de doverse route’s en knooppunten

Wat gebeurt er op het gebied van ‘Gezonde Mobiliteit’?

Op het gebied van gezonde mobiliteit zijn er in het Himsterhout diverse wandel- en fietspaden, deze sluiten aan op grotere routes. Er is een goede busverbinding vanuit het Himsterhout die eindigt in de stad Groningen. De wijk is op vijf minuten reisafstand van de snelweg A7.

Wat gebeurt er op het gebied van ‘Gezond Wonen’?

Op dit moment zijn er geen initiatieven rondom het thema gezond worden.  Vanuit de gezondheidsmonitor komt een percentage van 14% aan mantelzorgers waarbij de inwoners 19 jaar of ouder zijn (bron).

Wat gebeurt er op het gebied van ‘Gezonde Voeding’?

Het enige initiatief rondom Gezonde Voeding is momenteel de geplande aanleg van een pluktuin.

Wat gebeurt er op het gebied van ‘Gezonde Financiën’?

Er zijn (nog) geen initiatieven op het gebied van gezonde financiën, 82% van de woningen zijn koopwoningen. Qua gemiddeld inkomen scoort het Himsterhout de tweede plaats ten opzichte van zo’n 25 andere wijken en dorpen (bron). De verwachting is dat het Himsterhout in algemene zin financieel gezond is.

Op de hoogte blijven?

Volg bloeizone Himsterhout via Facebook of houdt de website in de gaten.