Nieuws

Webinar: de omgevingswet per 1 januari 2024

Geplaatst op: 19 september 2023

Wat moeten we er als dorpen over weten?
Laat je informeren en inspireren over hoe je je als dorpsbelang kunt voorbereiden op de komst van de nieuwe Omgevingswet per 1 januari 2024.

De ruimtelijke ordening in Nederland gaat op de schop.
Binnen de Omgevingswet wordt de Wet op de ruimtelijke ordening samengevoegd met 25 andere wetten die betrekking hebben op de fysieke woonomgeving.
De wet wordt op 1 januari 2024 van kracht en moet dan bijdragen aan:
– een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit;
– het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke doelen.

Samen
De Omgevingswet vraagt gemeenten straks o.a. om beleid te maken samen met de inwoners. Er komen omgevingsvisies en omgevingsplannen die bestemmingsplannen gaan vervangen.
Hoe kunnen dorpen zich hierop voorbereiden? Wat gaat er veranderen? Voldoet een dorpsvisie als inbreng voor de gemeente?

Webinar
Datum: dinsdag 3 oktober 2023
Tijd: van 19:30 tot 21:00 uur
Waar: online (gratis)

Binnenkort volgt hier het programma met meer informatie en de wijze van aanmelden!

Deel dit nieuwsbericht