Nieuws

Bloeizone-initiatieven en gemeenten zoeken naar passende samenwerking

Geplaatst op: 29 november 2022

Gemeentes willen Bloeizone-initiatieven graag faciliteren en motiveren, maar zijn op zoek naar wat ze voor hen kunnen betekenen. Tegelijkertijd geven deze initiatieven aan dat de ondersteuning vaak niet passend is. Dit blijkt uit onderzoek van het FSP. Op basis van gesprekken met betrokken partijen is een toolkit ontwikkeld die gemeenten kan helpen om lokale initiatieven te faciliteren en motiveren. 

Uit het onderzoek komt naar voren dat de gemeente een rol kan innemen bij het verbinden van lokale (burger)initiatieven met elkaar en bij  het creëren van voldoende draagvlak en betrokkenheid bij dorps-/wijkgenoten. Daarnaast kunnen ze inzetten op het verbeteren en versimpelen van samenwerking tussen de gemeente en initiatiefnemers, en tot slot bij het ondersteunen bij het creëren van (financiële) stabiliteit.

Ontwikkeling Bloeizone Fryslân
Wat is een Bloeizone-initiatief en hoe kun je de impact meten? Bloeizone Fryslân zijn burgerinitiatieven met actieve inwoners die samen hun omgeving aanpassen om langer in goede gezondheid en welzijn te leven. Inspiratie halen ze uit Blue Zones en het idee van positieve gezondheid. Omdat de term nog relatief nieuw en dynamisch is, heeft het FSP in kaart gebracht hoe de ontwikkelingen plaats hebben gevonden in de afgelopen twee jaar en tot een voorlopige definitie hebben geleid. Deze is gevisualiseerd in een routekaart, die te vinden is in de praatplaat.

Vanwege het unieke karakter van elk Bloeizone-initiatief is er geen kant-en-klaar meetinstrument dat kan worden gebruikt om deze initiatieven te monitoren en hun impact te meten. Daarom is een participatieve aanpak nodig waarbij de onderzoekers en initiatieven op gelijke voet bekijken wat er gemeten kan worden en met welke methode. Deze en zes andere leerlessen blijken uit de monitoring die het FSP heeft uitgevoerd bij Wolwêze Sint Nyk, Enerzjyk Eastermar en 058 SamenSterk Leeuwarden.

Hoe kunnen gemeentes ondersteunen
Op welke manier kunnen gemeenten bijdragen aan ondersteuning aan deze lokale ondernemingen? Er leeft bij de Bloeizone-initiatieven de behoefte aan ondersteuning vanuit gemeenten. Om inzicht te krijgen in welke behoeften er zijn en wat de gemeente kan doen om hierbij te helpen, zijn er diverse gesprekken gevoerd met lokale groepen en gemeenteambtenaren. De uitkomsten van deze gesprekken zijn te vinden in de rapportage en gebruiksvriendelijk gemaakt in een toolkit voor gemeenten. Deze toolkit helpt gemeenten om het gesprek te voeren met Bloeizone-initiatiefnemers en samen concrete acties te formuleren.

Tijdens gesprekken met Bloeizone-initiatieven en gemeenten werd er een tweezijdige spanning gesignaleerd. Gemeentes willen graag Bloeizone-initiatieven faciliteren en motiveren, maar zijn op zoek naar wat ze in de praktijk kunnen betekenen. Tegelijkertijd leeft bij de Bloeizone-initiatieven de behoefte aan ondersteuning vanuit gemeenten, maar dit slaagt niet altijd. Deze situatie is niet gek, aangezien Bloeizones unieke initiatieven zijn. Daarom is er geen pasklare omgangsvorm die een gemeente ten opzichte van elk Bloeizone-initiatief kan hanteren.

Klik hier voor het originele artikel van het FSP.

Deel dit nieuwsbericht