Oldeberkoop

“Oldeberkoop is een bijzonder Fries brinkdorp waar we kunst, cultuur, natuur en ambacht combineren met gastvrijheid en gezelligheid.”
Het is een actief en levendig dorp met een bloeiend verenigingsleven waarin we de leefbaarheid in het dorp bevorderen.
Doormiddel van burgerkracht hebben we al jaren betaalbare algemene voorzieningen weten te realiseren in het sociale domein waardoor participatie en zelfredzaamheid in Oldeberkoop wordt vergroot.
Daarnaast is het streven om de verbondenheid in en de vitaliteit van Oldeberkoop te verstevigen voor de toekomst en waarbij het leefklimaat aantrekkelijk blijft voor alle leeftijdsgroepen met of zonder beperkingen.

 

Wat gebeurt er op het gebied van ‘Actief Burgerschap’?

Oldeberkoop is een levendig dorp met veel verenigingen. Naast de sportverenigingen zijn er, onder meer, diverse muziek-, toneel- en zangverenigingen.

Kenmerkend voor Oldeberkoop is dat zich niet alleen voor de verenigingen, maar ook voor de andere activiteiten (zoals Open Stal, Ringrijderij, haven de Uutwiek etc.) veel vrijwilligers inzetten.
Zo hebben we ook vrijwilligers die de parkbossen rondom Oldeberkoop onderhouden maar ook een groep die de algemene basisvoorzieningen organiseren.
De verenigingen werken ook op verschillende thema’s samen zoals gezondheid en duurzaamheid.

Wat gebeurt er op het gebied van ‘Bereikbaar Groen’?

Oldeberkoop ligt in een prachtige groene omgeving tussen de riviertjes de Linde en Tjonger en heeft meerdere bossen, heide en parkbossen waar je prachtig kunt recreëren.

De hertenkamp in het Koepelbos is een aantrekkingspunt voor jong en oud.
In het centrum is er lantaarnbeplanting aangebracht.
De diaconietuinen zorgen dat een overschot aan groente aan de weg wordt weggeven en er is elk jaar een stekjes/planten ruildag.
Dit jaar hebben we alle inwoners bloemzaad gegeven om op 22 april mee te kunnen doen met de nationale zaaidag. Op deze manier helpen we mee voor de voedselbanken van de bijen.

Wat gebeurt er op het gebied van ‘Actief Ontspannen’?

Het streven naar een gezond Oldeberkoop heeft geleid tot het organiseren van een jaarlijkse testdag, aangeboden door verschillende aanbieders uit het dorp.

Waarom deze testdag?
Veel mensen hebben eigenlijk geen idee hoe ze ervoor staan. In Nederland lopen 1,2 miljoen mensen rond met een hoge bloeddruk zonder dat zelf te weten! Anderen zitten niet helemaal lekker in hun vel, slapen slecht of hebben weinig contacten. Toen we hierbij stil stonden besloten we daar iets aan te gaan doen. Náást het meten van de bloeddruk, leek het ons zinvol om wat extra’s toe te voegen. Dus is er in een informele, gezellige sfeer ook aandacht voor:
Lichaamssamenstelling, Vitaminen en mineralen, Voeding, Valpreventie, en een check op ‘Positieve gezondheid op terrein van dagelijks functioneren, meedoen, kwaliteit van leven, etc., fysio test en Inzicht in de Sociale Kaart van Oldeberkoop

Oldeberkoop wil graag een buiten fitness realiseren nabij de sportvelden en het sterrenbos zodat er laagdrempelig gesport kan worden door verschillende doelgroepen.

Daarnaast zijn er vele mogelijkheden binnen sportverenigingen en het sportcentrum om actief te ontspannen.

Wat gebeurt er op het gebied van ‘Gezonde Mobiliteit’?

Er wordt momenteel geïnventariseerd of we een deelauto kunnen realiseren of een vergelijkbaar idee aangezien het openbaar vervoer steeds lastiger wordt in de dorpen. Er is gelukkig nog een opstapper en belbus.

Tevens zijn er meerdere vrijwilligers die willen rijden voor een ziekenhuisbezoek oid.
Voor mensen die “geïsoleerd” dreigen te raken hebben we ook vrijwilligers die thuisbezoekjes doen en die met ze boodschappen gaan halen als dat nodig is.
In Oldeberkoop hebben we de basisvoorzieningen nog allemaal in het dorp.

Wat gebeurt er op het gebied van ‘Gezond Wonen’?

Ook voor gezond wonen geldt dat er meerdere vrijwilligersinitiatieven zijn die het mogelijk maken om zo lang mogelijk in eigen dorp te blijven. Ook kan de lokale supermarkt je boodschappen aan huis brengen.

Voor kleine klusjes in en rondom huis is ook een vrijwilligersgroep actief. Hierbij kunt u denken aan het vervangen van een peertje, het ophangen van een schilderij.

Een gekoesterde wens is echter wel seniorenwoningen of appartementen te realiseren zodat senioren die graag kleiner willen wonen toch ook in het dorp kunnen blijven. Vooralsnog vertrekken de senioren naar grotere dorpen omdat daar appartementen zijn.

Wat gebeurt er op het gebied van ‘Gezonde Voeding’?

In Oldeberkoop zijn er inwoners met een eigen moestuin, of maken gebruik van de diaconietuin. Bij de laatste wordt een overschot aan groente in een weggeefkastje aan de weg gezet.

Op dinsdag en woensdag wordt er gezond gekookt voor deelnemers die meedoen aan de gezamenlijke dagactiviteiten van Welzijn op dorpse schaal.

Daarnaast staat er elke maand in het dorpsblad een recept voor een gezonde maaltijd.
Maandelijks is er een belevingsmarkt met verkoop van lokale producten.

Wat gebeurt er op het gebied van ‘Gezonde Financiën’?

We hebben een deelkast bij de huisarts staan. Hier kun je producten brengen en halen.

Tevens zijn er stempelkaarten die via een werkgroep, diaconieën en huisartsen gemeente breed uitgereikt kunnen worden aan mensen waar het idee bestaat dat ze er behoefte aan hebben. Ook kunnen ze zelf deze stempelkaart halen bij de deelwinkel in Oosterwolde. Hier kun je met de stempelkaart gratis kleding, speelgoed halen en is er op woensdag een medewerker die kan ondersteunen bij aanvragen of advies kan geven bij financiële vragen door bijvoorbeeld een geldmaatje.

Meer weten?

https://oldeberkoop.nl
https://stichtingwelzijnopdorpseschaal.nl/
https://www.facebook.com/Oldeberkoop/?locale=nl_NL
welzijnopdorpseschaal@gmail.com