Nieuws

Netwerkbijeenkomst Bloeizones Zuidoost Friesland

Geplaatst op: 23 mei 2023

Woensdagavond 10 mei was de tweede netwerkbijeenkomst Bloeizones Zuidoost Friesland in MFC de Swingel Wijnjewoude. Met een mooie opkomst van 25 deelnemers bestaande uit Bloeizone initiatiefnemers en betrokkenen vanuit de gemeenten, NHL Stenden en HANNN. Binnen de Regio Deal Zuidoost Friesland hebben acht Bloeizones subsidie gekregen om hun plannen uit te voeren en iedereen was ontzettend benieuwd naar de voortgang!

Vanuit de Bloeizones kwam de wens naar voren om dieper in te gaan op de successen en uitdagingen die zij tegenkomen. Op advies van Bloeizone Wijnjewoude werd de bijeenkomst ingericht met pitches. De aanwezige Bloeizones waren: Aldeboarn, Appelscha, Bakkeveen, Beetsterzwaag (in ontwikkeling), De Wilgen, Oldeberkoop en Wijnjewoude.

De bijeenkomst werd geopend door HANNNer Sanne van de Kamp, waarna een korte voorstelronde volgde. Vervolgens een korte pitch van Fokko Bosker over een Bloeizone inspiratie doe-boek op verzoek van Bloeizone Bakkeveen en toen was het tijd voor de Bloeizones.

In de eerste pitch ronde kregen Bloeizone Wijnjewoude, Bakkeveen en De Wilgen het podium. Waarbij Bloeizone De Wilgen een mooie film liet zien van hun succesvolle feestelijke opening van het Bloeizone seizoen. Daarna was er ruimte voor dialoog en discussie, waar goed gebruik van werd gemaakt.

Na een korte pauze begon de tweede pitch ronde met aan het woord: Bloeizone Appelscha, Aldeboarn en Oldeberkoop. In Oldeberkoop gebeuren al een aantal jaren ontzettend veel mooie dingen, daardoor was het erg leerzaam om hun ervaringen te horen. Na de pitches was er weer ruimte voor dialoog en discussie. Het lukte niet om alles binnen de tijd te houden wat alleen maar aangeeft dat er veel te delen en te bespreken was. De avond werd afgesloten met een hapje en drankje. Wij kijken terug op een geslaagde en enorm inspirerende avond!

Dank jullie allemaal voor de informatie en het delen van de trajecten, die wat problematisch zijn, maar vooral voor het delen van de mooie en inspirerende wegen naar een echte Bloeizone.
– H.L. Hoekstra, Bloeizone Appelscha


Deel dit nieuwsbericht