Nieuws

Succesverhaal bloeizone Wergea

Geplaatst op: 1 maart 2023

Nadat Pleatslik Belang in 2020 is overgegaan in de Stichting Perspektyf, zijn we in Wergea gewend geraakt aan een andere vorm van werken. Inwoners kunnen knelpunten c.q. aandachtspunten niet meer bij Pleatslik Belang neerleggen, maar moeten bij wijze van spreken zelf aan de bak als ze wat willen. Perspektyf biedt een podium om initiatieven in te brengen, te polsen of er draagvlak is en of men om een bijdrage kan vragen voor de realisatie van plannen. De bijdragen komen van het dorpenbudget. Op 4 netwerkbijeenkomsten per jaar worden inwoners betrokken bij de besluitvorming van lokale initiatieven. Dit alles om een verbetering van de leefomgeving te stimuleren. Daaromheen functioneren een 3 tal klankbordgroepen, zoals de werkgroepen Mienskip, Wonen en de Talenten data bank.

In 2021 is de werkgroep Bloeizone Wergea gestart. De werkgroep Bloeizone denkt mee hoe we in Wergea de mensen langer in goede gezondheid kunnen laten wonen. We zijn met zijn allen een Bloeizone! In de bijeenkomst van 29 oktober 2022 zijn een drietal thema’s uitgewerkt. Deze thema’s kwamen uit de eerste bijeenkomst van de werkgroep Bloeizone. De werkwijze van zelf dingen op pakken en/of actief meedenken sluit goed aan bij het dorp. Men is dat immers al gewend bij de netwerkbijeenkomsten van Perspektyf.  Tijdens deze werkbijeenkomst is er meer tijd om te kijken hoe een onderwerp verder gebracht kan worden. Iedereen kan deelnemen aan een Bloeizone bijeenkomst en kan thema’s inbrengen. We communiceren dit via de dorpssite, een melding op het digibord, of via papier- en mond-op-mond reclame. Op zaterdag 25 maart is onze volgende Bloeizone inspiratiesessie als onderdeel van de *Bloeizone Fryslân Estafette.

Een succesvol voorbeeld van deze manier van werken heeft te maken met de boomgaard in Wergea. De boomgaard wordt al tijden onderhouden door een klein groepje vrijwilligers. Zij willen de boomgaard graag behouden voor het dorp. Vandaar dat de toekomst van de boomgaard al eens een onderwerp was op een netwerkbijeenkomsten van Perspektyf. Er was voldoende draagvlak om hier iets mee te doen, maar hoe? Vervolgens is het op de agenda van het Bloeizone overleg terecht gekomen. Tijdens het werkoverleg kwam naar voren dat Wergeasters eigenlijk geen weet hadden dat het onderhoud werd gedaan door een klein groepje vrijwilligers. Ook kwam naar voren dat direct omwonenden best graag betrokken willen worden bij de toekomst van de boomgaard. Uiteindelijk heeft de werkbijeenkomst geresulteerd in een vernieuwde ‘boomgaard werkgroep’ waarin ook direct omwonenden actief een bijdrage kunnen leveren in het onderhoud. Het ‘updaten’ van de boomgaard kan beginnen.  Op 10 en 11 maart doet de werkgroep Boomgaard mee aan NL doet, zodat het weer een plek wordt waar Wergeasters van de boomgaard en van elkaar kunnen genieten. Het was fijn om zo met zijn allen bezig te zijn en dit ook uit te kunnen werken, zodat het dorp er beter van wordt.

Rondom de zomervakantie willen we een tour voor en door Wergea maken langs allerlei plekjes, hoe mensen zelf bezig zijn om hun omgeving aan te passen zodat ze langer in goede gezondheid en welzijn kunnen leven. We hebben er nu al zin in om dit te laten zien. En Bloeizone is immers altijd in beweging.

*De Bloeizone Fryslân Estafette wordt mogelijk gemaakt door de jubileumactie van Stichting De Friesland

Deel dit nieuwsbericht